Moj herbarij!

 

Vrba

Pravi kostanj

Gaber

Maklen

Ostrolisti javor

Gorski brest

Breza

Lipa

Črna jelša

Rdeči bor

Smreka

Macesen

Jelka

Bukev

Jerebika

Veliki jesen

Hrast

Copyright © Sep. 2005 by Ziga Jaglicic