Bukev

Bukev, 25. september 2005, Sračja dolina

Deblo